Tanzanské kávové oblasti
Dar es Salaam Kilimanjaro
4
Ngorongoro
5
Arusha
6
Moshi
7
Oldeani
8
Usambara
9
Morogoro
11
Mbeya
12
Mbinga
13
Ruvuma
0
Bukoba
1
Kayanga
2
Kigoma
3
Tarime

Tanzanská káva
Pokud zvažujete vlastní výpravu do Afriky, začátek cesty v této zemi Vám nabídne určitou ochutnávku celé subsaharské části kontinentu. Tanzanie nabízí mnoho z afrických přírodních krás, jde o vesměs bezpečnou a stabilní zemi s národními parky, kávovými plantážemi a kulturní směsí vycházející z desítek afrických kmenů, arabských obchodníků, indických stavitelů a evropských kolonistů. Nachází se na východním pobřeží Afriky a vznikla sloučením dvou krátce trvajících samostatných států Tanganiky a Zanzibaru, což dalo ostatně vzniknout i dnešnímu označení - Tanzanie.

Co se zastoupení kávovníků týká, pěstuje se zde jak robusta (20%), tak arabica (80%). Pro robustu jsou charakteristické nižší polohy okolo 800 – 900 m.n.m., arabiku pak můžeme najít od 1400 až vysoko nad 2000 m.n.m. V závislosti na nadmořské výšce probíhá i samotná sklizeň. Robustu začínají farmáři sklízet od května do října, arabiku pak od července do prosince.

Pro robustu je typická oblast Bukoba v regionu Kagera na západním břehu Viktoriina jezera. Káva je zde pěstována již od 16. století, kdy se sem nějakým způsobem dostala z oblastní dnešní Etiopie, ale brzy si začala žít vlastním životem. Byla žvýkána s různými bylinami jako stimulant, a používána jako forma platidla. Naproti tomu arabiku můžeme najít ve dvou hlavních regionech: severní, zaobírající Kilimanjaro včetně Moshi a Arushy, Ngorongoro, pohoří Pare a pohoří Usambara, a jižní regiony Mbeya a Mbinga, odkud pochází 80% současné tanzanské produkce arabicy. I proto je Kilimanjaro, které zdobí drtivou většinu etiket tanzanských káv, pouhým marketingovým trikem. Produkce na severu před několika lety zasáhla ekonomicko-politická krize, a většina farmářů se od pěstování kávy odvrátila a své stromy vytrhala ze země.

Téměř veškeré sklizně v Tanzanii projdou mokrým zpracováním, jen u pár výjimek je tomu jinak. Díky tomuto postupu může naplno vyniknout chuť kávových zrn nijak nezkreslená cukry z dužiny.

Káva ze severní Tanzanie je do určité míry podobná kávě z Keni, ale má vlastní specifika. Vyznačuje se výraznější aciditou, konkrétně je přirovnávána k vínu. Jižní kávy v posledních letech tvoří nejen většinu produkce, ale nabízejí také vyšší a soustavnější kvalitu. Jejich specifikem je naopak silná sladkost, způsobená růstem na naplavených půdách v Africkém riftu kolem jezer Rukwa a Malawi.

Přestože je kávový průmysl zásadní částí místní ekonomiky, více jak 90% farmářů nemá větší plantáž než jen pár hektarů. Ve chvíli, kdy drobný farmář sklidí svou úrodu, prodá ji za určitou cenu kávovému družstvu, které dává dohromady produkci od více farmářů, aby vytvořila prodávatelné množství kávy. Pokud se ale farmě povede sklidit dostatečné množství, může prodávat sama za sebe. Všechna produkce kávy v Tanzanii musí být od roku 2018 prodána skrz oficiální aukci v Moshi, městě přímo pod Kilimanjarem. Koná se každý čtvrtek po celou dobu devítiměsíční sklizně.

Tento systém byl vytvořen za účelem omezení moci takzvaných “prostředníků”, neregistrovaných a neregulovaných nákupčích kávy, kteří jezdili po celé zemi a vykupovali kávu od drobných farmářů za špatné ceny, přičemž jim bránili vstoupit na lepší a výnosnější trhy. Tento vznešený cíl však zároveň, bohužel, způsobil, že obchodovat s kávou s transparentním a vysledovatelným původem je mnohem složitější, protože každá jednotlivá várka kávy musí projít aukcí, ať chceme nebo ne. To znamená hromadu administrativní zátěže, výdajů a týdny ztraceného času navíc. Ještě k tomu to snižuje motivaci pro malé farmáře udržovat a zlepšovat kvalitu své produkce, protože nemají kapacitu na to vytvářet si stabilní obchodní partnerství.

Tohle všechno vedlo k tomu, že v posledních letech drží nejvyšší kvalitu produkce v Tanzanii překvapivě větší, rozlehlejší farmy, což je v africkém kontextu ohromným překvapením. Jen tyto totiž mohou zůstávat v kontaktu se svými odběrateli, prodiskutovávat a sledovat kýženou kvalitu a pohybovat se v aukčním systému takovým způsobem, aby se káva dostala k tomu nákupčímu, kterému je určena.

Tanzanská káva je světoznámá svým zrnem typu peaberry. O co vlastně jde? Jak možná víte, v každé kávové třešni se po dozrání nacházejí 2 kávová zrna. Důkazem toho je i jejich tvar, kdy z jedné strany kopírují zakulacenou třešeň a z opačné strany jsou ploché, protože jsou v kontaktu s druhým kávovým zrnkem. V případě peaberry dochází k tomu, že se v plodu vyvine kávové zrno jen jedno. Proč je tedy o tyto “defektní” zrna takový zájem? Lidé věří, že tohle zrnko obsahuje kompletní aroma a chuť, která by jinak byla rozdělena do dvou, a je tudíž komplexnější a plnější. Během třídění se taková speciální zrnka dávají zvlášť a často se prodávají za vyšší cenu. Avšak, popravdě řečeno, stejně jako používání obrázků Kilimanjara všude, kde to jen jde, je pojem “tanzanská peaberry” čistě marketingovou záležitostí. Incidence zrn tohoto typu není v tanzanských bobulích o nic vyšší, než jinde, a stejně tak to platí o jejich kvalitě a chuti. To však samozřejmě neznamená, že tyto kávy nemohou být výborné a výjimečné!

Pokud vás lákají africké dálky, ale není vám přáno, nechte se alespoň díky kávě z Tanzanie na chvíli přenést na pláně Serengeti, do kráteru Ngorongoro nebo na ostrov Zanzibar a zažijte skrz chuť kávy i chuť její domoviny.


Pročtěte si náš kávový atlas
Články z našeho blogu související s Tanzanií

Původ našich tanzanských káv
Bohužel jsme zatím v Tanzanii nenalezli pěstitele, kteří by splňovali naše požadavky na přístup k životnímu prostředí, společenský dopad a kvalitu zrna. Usilovně ale pracujeme na tom, abychom Vám kávu z Tanzanii nabídli co nejdříve. Děkujeme za Vaši trpělivost.

Náš výběr tanzanského zeleného zrna
Bohužel jsme zatím v Tanzanii nenalezli pěstitele, kteří by splňovali naše požadavky na přístup k životnímu prostředí, společenský dopad a kvalitu zrna. Usilovně ale pracujeme na tom, abychom Vám kávu z Tanzanii nabídli co nejdříve. Děkujeme za Vaši trpělivost.

Prohlédněte si naši kompletní nabídku!

Schodová 6
602 00 Brno
Česká Republika
© coffea.earth s.r.o. 2022
IČO: 07421109 - DIČ: CZ07421109